เพิ่มเพื่อน เตาเผาขยะปลอดมลพิษ
ReadyPlanet.com
dot dot
เตาเผาขยะปลอดมลพิษ

 

รายละเอียดเตาเผาขยะ

คุณลักษณะทั่วไป

                  เตาเผาขยะแบบไร้มลพิษ เป็นเตาเผาที่ใช้หลักการของเตาเผาแบบสองห้องเผา (Multiple  Chamber)  ประกอบด้วยห้องเผาหลัก(Primary Chapber)  ซึ่งทำหน้าที่เผาขยะ   และห้องเผารอง (Seconday Champber) ซึ่งทำหน้าที่เผาก๊าซพิษที่เกิดจากการเผาใหม้ในห้องเผาหลักอีกครั้งเพื่อกำจัดกลิ่นและควันให้หมดไป    เชื้อเพลิงสามารถใช้ใด้ทั้งน้ำมันดีเซล หรือแก๊สแล้วแต่ความต้องการของลูกค้า

คุณลักษณะเฉพาะของเตาเผา

ห้องเผาหลัก

 1. เป็นเตาเผาขยะปลอดมลพิษขนาดภายในห้องเผาแบ่งออกตามขนาดเตาดังนี้

1.1  เตารุ่นTB25    สามารถเผาขยะใด้ 20-30Kg/hr   ขนาดภายในห้องเผา   0.5    ลูกบาศเมตร

1.2  เตารุ่นTB50     สามารถเผาขยะใด้ 40-60Kg/hr   ขนาดภายในห้องเผา   0.8    ลูกบาศเมตร

1.3  เตารุ่นTB100   สามารถเผาขยะใด้ 90-110Kg/hr   ขนาดภายในห้องเผา   1.5  ลูกบาศเมตร

1.4  เตารุ่นTB150   สามารถเผาขยะใด้140-160Kg/hr   ขนาดภายในห้องเผา 2.5  ลูกบาศเมตร

1.5  เตารุ่นTB250   สามารถเผาขยะใด้240-260Kg/hr   ขนาดภายในห้องเผา 4.0   ลูกบาศเมตร

 1. โครงสร้างภายนอกใช้เหล็กรางน้ำและเหล็กกล่องเล้วบุ ผนังด้วยเหล็กแผ่น  หนา 2 มิลิเมตร
 2. ผนังเตาก่อด้วยอิฐทนความร้อน SK-34   สามารถทนความร้อนได้ 1,400 องศาเซลเซียส 1 ชั้น หนา 115 มิลิเมตรและอิฐ C-2 อีก1 ชั้นหนา 76  มิลิเมตร และเซรามิคไฟเบอร์ หนา2 1 ชั้น
 3. ห้องเผาหลักติดตั้งหัวเบอร์เนอร์ 1 เครื่อง หัวเบอร์เนอร์เป็นแบบจุดไฟอัตโนมัติ   และมีระบบป้องกันอันตรายและระบบตรวจสอบการทำงานของเปลวไฟ   
 4. ติดตั้ง BLOWER  1  เครื่อง สำหรับเป่าลมเข้าไปในเตาเพื่อช่วยในการเผาไหม้
 5. ห้องเผาหลัก อุณหภูมิ   900 องศาเซลเซียส
 6. มีระบบควบคุมหัวเผาหลักให้เริ่มทำงานหลังจากได้อุ่นเตาในห้องเผารองจนมีอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 540 องศาเซลเซียส (สามารถตั้งอุณหภูมิได้ 500-1000 องศาเซลเซียส)
 7. ห้องเผาหลักติดตั้งมิเตอร์อุณหภูมิ 1 เครื่อง และเทอร์โมคัปเปิ้ล 1 เส้น  มิเตอร์อุณหภูมิเป็นแบบดิจิตอล
ห้องเผารอง

 

 1. เป็นห้องเผาทรงกลมแนวนอนขนาดภายในห้องเผา   เท่ากับ70%ของห้องเผาหลัก
 2. โครงสร้างห้องเผา ใช้เหล็กรางน้ำและเหล็กกล่องเชื่อม บุด้วยเหล็กแผ่น หนา 2 มิลิเมตร
 3. ฉนวนกันความร้อน  ผนังเตาก่อด้วยอิฐทนความร้อน SK-34 หนา 115 มิลิเมตร 1 ชั้น (สามารถทนความร้อนได้ 1,400 องศาเซลเซียส) อิฐทนความร้อน C-2 หนา 76 มิลิเมตร 1 ชั้น และ เซรามิคไฟเบอร์ หนา 2 1 ชั้น
 4. ติดตั้งหัวเบอร์เนอร์ 1 เครื่อง แบบจุดไฟอัตโนมัติและมีระบบป้องกันอันตราย ตรวจสอบการทำงานของเปลวไฟ 
 5. ติดตั้งมิเตอร์อุณหภูมิ 1 เครื่อง สำหรับตรวจสอบอุณหภูมิในห้องเผา และโทโมคัปเปิ้ล 1 เส้น มิเตอร์อุณหภูมิแบบดิจิตอล

 

      

 

<เตาเผาขยะติดเชื้อ>

 

TBF TBFชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
เตาเผาแต่ละชนิด

เตาไฟฟ้า1300องศาเซลเซียส article
เตาไฟฟ้าอุณหภูมิ สูง article
เตาเผาศพปลอดมลพิษ
เตาเผาเตาอบระบบแก๊ส
วิธีการหลอมอลูมิเนียม
เตาหลอม คิวโพล่า เตาสูง ใช้เชื้อเพลิงเป็นถ่านหิน
เตาหลอมทองเหลือง เตาหลอมทองแดง ระบบเอียงเท
เตาโรตาลี่(Rotary Kiln)
เตาเผากลิ่นและควัน
pizzeria oven
เตาชุบแข็งโลหะ เตาชุบแข็งเหล็กกล้า
เตาไฟฟ้าขนาด45*50*50
เตาหลอมอลุมิเนียม articledot

dot
เตาหลอม


เตาไฟฟ้า
infrared gas burner
burner
เทอร์โมคอปเปอร์
เบ้าหลอม


บริษัท ไทยเบอร์เนอร์ แอนด์ เฟอร์เนส จำกัด
อุตสาหกรรมความร้อน heater burner gas oil kilns oven
www.thaiburner.com 061-7946614 ,082-3655435 ,089-6669243 ,084-6698896 ,081-3002001 ,081-4822899 ,088-5781429 Line ID; @575mpyic